Bérbe adó ingatlanok

bérbe adó lakás, bérbe adó üzlethelység, bérbe adó ház

Nem mindig kell írásba foglalni a haszonbérletet

Bérelni nem csak épületet, termet, lakást lehet, hanem például földet is. Sokan választják ezt a megoldást, például mezőgazdasági tevékenységek folytatásához.

A módszer elterjedt az idős, nagy földdel rendelkező emberek körében: a föld, amit fiatalon megműveltek, már teherré válik számukra, túladni viszont nem akarnak rajta, ezért inkább bérbe adják. Ez számukra duplán előnyös: folyamatosan bevételhez juthatnak, emellett viszont a föld is karban van tartva, foglalkoznak vele, így nem hever parlagon éveken át.

 

A bérlő számára az előny egyértelmű: gazdasági haszonra tehet szert a megtermelt zöldségek, gyümölcsök értékesítése révén. Nagy segítség ez azoknak, akik ilyen irányba indulnának el, de nem tudnak egy föld megvásárlásába befektetni. A bérlés lehetőséget biztosít számukra, hogy megtermeljék a szükséges tőkét, amit aztán később saját földre fordíthatnak. A bérlő és a bérbeadó itt is szerződést kell, hogy kössön, ez az úgynevezett haszonbérleti szerződés. A haszonbérleti szerződés alapján a haszonbérlő meghatározott mezőgazdasági földterület vagy más hasznot hajtó dolog időleges használatára és hasznainak szedésére jogosult, és köteles ennek fejében haszonbért fizetni. A haszonbérlet tehát a bérlethez hasonló használati kötelem. Az alapvető különbség a két szerződésfajta között, hogy a haszonbérlet tárgya valamilyen hasznot hajtó dolog, és ennek megfelelően az ügylet célja az, hogy a haszonbérbe vevő a dolog hasznait a tulajdonos helyett beszedje.

 

A haszonbérleti szerződést nem mindig kötelező írásban megkötni, létrejöhet szóban is, azonban ha a szerződés tárgya mezőgazdasági földterület, akkor írásba kell foglalni. A mezőgazdasági haszonbérletre jogszabály további megszorító rendelkezéseket is előírhat, például a szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti.

A haszonbérlet alanyai a haszonbérbeadó és a haszonbérlő. Haszonbérlői minőségben bárki köthet szerződést. Haszonbérbe adó viszont csak az lehet, akinek megfelelő jogcíme - tulajdonos, haszonélvező, haszonbérlő - van a föld vagy más tárgy hasznosításának átengedésére, illetőleg az erről való rendelkezésre.


 

Linkek:
Keresned sem kell!

FaXuniL Kft (H-2220 VECSÉS Város utca 2., telefon:+36-30-256-8-255, adószám13017996-2-13)

Google PageRank